ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα και λοιπές πληροφορίες για την εκ μέρους σας χρήση του ιστοτόπου μας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην εν λόγω συλλογή, χρήση και επεξεργασία.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Όταν επισκέπτεστε ορισμένες τοποθεσίες του ιστοτόπου μας, σας ζητούμε να παρέχετε πληροφορίες που σας αφορούν. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail). Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε την ταχυδρομική σας διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Δεν πρόκειται να συλλέξουμε καμία πληροφορία που σας αφορά χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που σας ζητούμε πληροφορίες που σας αφορούν στα πλαίσια συγκεκριμένων προωθητικών ενεργειών (για παράδειγμα, εάν προσφέρουμε ευκαιρίες να κερδίσετε βραβεία ή δωρεάν δείγματα προϊόντων), εάν δεν παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι δυνατή η συμμετοχή σας στις εν λόγω προωθητικές ενέργειες.

 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο ιστότοπός μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για την προσωπική σας χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αποσύρουμε ή να αρνηθούμε το δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή. Ο ιστότοπός μας και το περιεχόμενό του προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων του δημιουργού (copyright), και είτε τελούν υπό την κυριότητά μας είτε μας έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης τους. Το σχετικό περιεχόμενο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τον σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση, το στιλ, τα γραφικά και τα αρχεία του ιστοτόπου μας, καθώς και λοιπό περιεχόμενο όπως άρθρα και λοιπά κείμενα. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, οι ονομασίες προϊόντων και οι εμπορικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας (εφεξής τα «εμπορικά μας σήματα») τελούν υπό την κυριότητα της PZ Cussons (ΗΒ) Ltd, των συνδεδεμένων εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων εμπορικών σημάτων αυτής. Τα εμπορικά μας σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ή σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας, και δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ικανό να δημιουργήσει σύγχυση με άλλα προϊόντα στους πελάτες ή κατά τρόπο δυσφημιστικό. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, δημοσίευση ή η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει λήψη, χρήση ή εκμετάλλευση του ιστοτόπου μας ή του περιεχομένου του για οποιονδήποτε εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση του ιστοτόπου μας ή του περιεχομένου του ή η εν όλω ή εν μέρει παρουσίαση του ιστοτόπου μας ή του περιεχομένου του ως δικό σας έργο.

Δικαιώματα δημιουργού επί του ιστοτόπου (Copyright ©2012) της PZ Cussons (ΗΒ) Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Ο ιστότοπός μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, του σχεδιασμού, των γραφικών, των κειμένων και του δυναμικού περιεχομένου του, υπόκειται στην προστασία του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Σχεδίων και Ευρεσιτεχνιών του 1998 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) του ΗΒ. Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή του χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της PZ Cussons (ΗΒ) Ltd.

 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δεν αποκτάτε δικαιώματα ή άδεια χρήσης επί του ιστοτόπου και/ή του περιεχομένου του πέραν του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης του ιστοτόπου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και του δικαιώματος λήψης περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Με την εξαίρεση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταγλώττιση, αντίστροφη μεταγλώττιση, ανακατασκευή ή αποσυμπίληση, διανομή, δημοσίευση, ανάρτηση, εκτέλεση, τροποποίηση, μεταφόρτωση για τη δημιουργία παράγωγου έργου, μετάδοση ή άλλως πώς εκμετάλλευση οποιουδήποτε τμήματος του ιστοτόπου μας. Η λήψη περιεχομένου επιτρέπεται από εμάς μόνο υπό την προϋπόθεση ότι:

πραγματοποιείτε μόνο ένα έντυπο αντίγραφο της εν λόγω λήψης και δεν πραγματοποιείτε κανένα άλλο αντίγραφο του εν λόγω έντυπου αντιγράφου, πραγματοποιείτε μόνο προσωπική, μη εμπορική χρήση της εν λόγω λήψης και/ή του έντυπου αντιγράφου, διατηρείτε επί της εν λόγω λήψης και/ή του εν λόγω έντυπου αντιγράφου όλες τις σημάνσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συνεχίζετε να δεσμεύεστε υπό τους όρους των εν λόγω σημάνσεων και προειδοποιήσεων.

Επιπλέον, απαγορεύεται η διάθεση προς πώληση ή η πώληση ή η διανομή με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκπομπής ή της διανομής μέσω δικτύου υπολογιστών) του περιεχομένου ή μέρους αυτού. Απαγορεύεται η διάθεση πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστοτόπου ως μέρος άλλου ιστοτόπου, είτε μέσω της ανάρτησης υπερσυνδέσμου στο διαδίκτυο ή άλλως πώς. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου μας και των πληροφοριών που αυτός περιέχει για την κατασκευή βάσης δεδομένων πάσης φύσεως και η (εν όλω ή εν μέρει) αποθήκευση του ιστοτόπου μας σε βάσεις δεδομένων προσβάσιμες από εσάς ή άλλο τρίτο μέρος, καθώς και η διάθεση οποιασδήποτε διαδικτυακής βάσης δεδομένων που εμπεριέχει το σύνολο ή μέρος του ιστοτόπου μας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιλαμβάνει δυνατότητες που να επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν σε φόρουμ συζητήσεων, να αναρτούν αξιολογήσεις ή να υποβάλλουν προτάσεις ή ιδέες (εφεξής η «υποβολή περιεχομένου»). Υποβάλλοντας περιεχόμενο, συμφωνείτε στα εξής:

Εγγυάστε (ή δεσμεύεστε) ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή, στην περίπτωση που είστε κάτω των 18, ότι έχετε τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας για την υποβολή περιεχομένου.

Το σύνολο των αναρτήσεων ή του περιεχομένου που υποβάλλετε πρέπει να είναι νόμιμο, αξιοπρεπές, ακριβές και χρηστό.

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η υποβολή πάσης φύσεως δόλιου, προσβλητικού, υβριστικού, άσεμνου, που συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητας, ρητορική μίσους, βίαιο, απειλητικό, παραπλανητικό, που δημιουργεί διακρίσεις, δυσφημιστικό, που παραβιάζει δικαιώματα του δημιουργού, εμπορικά σήματα, σχέδια, ευρεσιτεχνίες ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία ή εμπιστευτικές πληροφορίες ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παράνομο περιεχόμενο (ή σκοπούμενο ή ευλόγως θεωρούμενο παράνομο περιεχόμενο).

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η υποβολή πάσης φύσεως περιεχομένου που υποκινεί την ή συμβάλλει στην πραγματοποίηση παράνομων ή αθέμιτων δραστηριοτήτων, όπως, ενδεικτικά, απάτη, εγκληματική δραστηριότητα, αθέμιτη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραβίαση δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, σχεδίων, ευρεσιτεχνιών ή λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτη χρήση ή κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, παραβίαση ιδιωτικότητας ή αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων.

Απαγορεύεται η χρήση ψευδών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ψευδών στοιχείων, η αντιποίηση ταυτότητας άλλου προσώπου, εταιρείας ή οργανισμού, η ψευδής παρουσίαση ταυτότητας ή ο ρητός ή σιωπηρός ισχυρισμός μη υφιστάμενης στην πραγματικότητα συσχέτισης ή εκπροσώπησης.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου μας για σκοπούς αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας, μετάδοση ιών ή άλλη αθέμιτη χρήση υπολογιστή ή μη εξουσιοδοτημένη επικοινωνία.

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή υποβολή περιεχομένου για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η εκ μέρους σας ανάρτηση ή μεταφόρτωση διαφημίσεων ή εμπορικής ή κερδοσκοπικής φύσεως υλικού στον ιστότοπό μας.

Αναρτώντας ή υποβάλλοντας περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι:

Το περιεχόμενο που υποβάλλετε δεν είναι εμπιστευτικό και δεν υπόκειται σε δικαιώματα ιδιοκτησίας και έχετε δικαίωμα να το αναρτήσετε ή να το υποβάλετε. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί κάθε περιεχομένου που υποβάλλετε. Δεσμεύεστε ότι είστε ο πραγματικός κύριος του περιεχομένου.

Εμείς και οι συνδεδεμένες μας εταιρείες διατηρούμε το διαρκές, μη αποκλειστικό, μη υποκείμενο στην υποχρέωση καταβολής αμοιβών χρήσης, παγκόσμιο, επιδεκτικό σε περαιτέρω εκχώρηση, δικαίωμα δημοσίευσης, χρήσης, αντιγραφής, προσαρμογής, διανομής, κοινοποίησης και δημιουργίας παράγωγων έργων που υποβάλλετε καθώς και το δικαίωμα προβολής του περιεχομένου που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο γνωστό επί του παρόντος ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον, κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουμε ως πηγή του περιεχομένου εφόσον έτσι επιλέξουμε (χωρίς να υποχρεούμαστε να το πράξουμε) και με την υποβολή του περιεχομένου παραιτείστε αμετάκλητα από το δικαίωμα να ταυτοποιηθείτε ως δημιουργός του περιεχομένου και από το δικαίωμα να προβάλετε ένσταση σε τυχόν αποκλίνουσα μεταχείρισή του.

Υποχρεούστε να υπογράψετε τα έγγραφα και να εκτελέσετε τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το παρόν άρθρο.

Διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν έχουμε την υποχρέωση) να παρακολουθούμε τις υπηρεσίες αλληλεπίδρασης και να διαγράφουμε χωρίς ειδοποίηση περιεχόμενο το οποίο, κατά τη γνώμη μας, δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος ή είναι με άλλον τρόπο ακατάλληλο. Περιεχόμενο που δεν αφαιρούμε δεν θεωρείται ότι προσυπογράφεται ή εγκρίνεται από εμάς, και ουδεμία ευθύνη δεν φέρουμε για υλικό που αναρτάται ή μεταφορτώνεται στον ιστότοπό μας από εσάς ή άλλον χρήστη. Για οποιοδήποτε παράπονο ή προβληματισμό που τυχόν έχετε σχετικά με οποιοδήποτε υλικό που αναρτάται στον ιστότοπό μας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν έχουμε την υποχρέωση) να κοινοποιήσουμε την ταυτότητά σας στις αρχές επιβολής του νόμου και σε κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι υλικό που αναρτάται ή μεταφορτώνεται από εσάς είναι δυσφημιστικό ή συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικότητας ή άλλων δικαιωμάτων τους.

Συμφωνείτε να μας αποζημιώνετε πλήρως για κάθε απώλεια, ευθύνη προς αποζημίωση, ζημία, κόστος ή δαπάνη που εγείρεται εις βάρος μας ή μας επιβαρύνει ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας ανάρτησης ή υποβολής υλικού κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.