ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Μαζί με την πολιτική και τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και τις προϋποθέσεις διαγωνισμών, διέπουν τη σχέση σας με τον ιστότοπό μας www.original-source.com (εφεξής ο «ιστότοπός μας»).

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τους παρόντες όρους και τις παρούσες προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας την παρούσα σελίδα και ως εκ τούτου θα πρέπει να ανατρέχετε σε αυτήν από καιρό σε καιρό προκειμένου να διασφαλίσετε ότι μένετε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές. Η χρήση ή προσπέλαση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπει το παρόν. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, παρακαλείστε όπως διακόψετε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Ενδέχεται κατά καιρούς να διενεργούμε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες μέσω των ιστοτόπων μας και οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος θα διέπονται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Διαγωνισμών μας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ο ιστότοπος www.original-source.com (εφεξής ο «ιστότοπός μας») λειτουργείται από ή για λογαριασμό της PZ Cussons (ΗΒ) Ltd (αναφερόμενη εφεξής «εμείς» ή «PZ Cussons (ΗΒ) Ltd» ή με άλλη χρήση του πρώτου πληθυντικού). Η εταιρεία μας έχει τη νομική μορφή Limited Liability Company κατά το δίκαιο του ΗΒ, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών της Αγγλίας και Ουαλίας με αριθμό μητρώου 00748096, και διατηρεί την έδρα της στο Μάντσεστερ, στη διεύθυνση Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG. Για κάθε ερώτηση, απορία ή παράπονο, μπορείτε να μας στείλετε email στη σελίδα επικοινωνίας μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα και λοιπές πληροφορίες για την εκ μέρους σας χρήση του ιστοτόπου μας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην εν λόγω συλλογή, χρήση και επεξεργασία.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Όταν επισκέπτεστε ορισμένες τοποθεσίες του ιστοτόπου μας, σας ζητούμε να παρέχετε πληροφορίες που σας αφορούν. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail). Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε την ταχυδρομική σας διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Δεν πρόκειται να συλλέξουμε καμία πληροφορία που σας αφορά χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που σας ζητούμε πληροφορίες που σας αφορούν στα πλαίσια συγκεκριμένων προωθητικών ενεργειών (για παράδειγμα, εάν προσφέρουμε ευκαιρίες να κερδίσετε βραβεία ή δωρεάν δείγματα προϊόντων), εάν δεν παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι δυνατή η συμμετοχή σας στις εν λόγω προωθητικές ενέργειες.

 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο ιστότοπός μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για την προσωπική σας χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αποσύρουμε ή να αρνηθούμε το δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή. Ο ιστότοπός μας και το περιεχόμενό του προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων του δημιουργού (copyright), και είτε τελούν υπό την κυριότητά μας είτε μας έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης τους. Το σχετικό περιεχόμενο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τον σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση, το στιλ, τα γραφικά και τα αρχεία του ιστοτόπου μας, καθώς και λοιπό περιεχόμενο όπως άρθρα και λοιπά κείμενα. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, οι ονομασίες προϊόντων και οι εμπορικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας (εφεξής τα «εμπορικά μας σήματα») τελούν υπό την κυριότητα της PZ Cussons (ΗΒ) Ltd, των συνδεδεμένων εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων εμπορικών σημάτων αυτής. Τα εμπορικά μας σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ή σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας, και δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ικανό να δημιουργήσει σύγχυση με άλλα προϊόντα στους πελάτες ή κατά τρόπο δυσφημιστικό. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, δημοσίευση ή η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει λήψη, χρήση ή εκμετάλλευση του ιστοτόπου μας ή του περιεχομένου του για οποιονδήποτε εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση του ιστοτόπου μας ή του περιεχομένου του ή η εν όλω ή εν μέρει παρουσίαση του ιστοτόπου μας ή του περιεχομένου του ως δικό σας έργο.

Δικαιώματα δημιουργού επί του ιστοτόπου (Copyright ©2012) της PZ Cussons (ΗΒ) Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Ο ιστότοπός μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, του σχεδιασμού, των γραφικών, των κειμένων και του δυναμικού περιεχομένου του, υπόκειται στην προστασία του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Σχεδίων και Ευρεσιτεχνιών του 1998 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) του ΗΒ. Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή του χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της PZ Cussons (ΗΒ) Ltd.

 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δεν αποκτάτε δικαιώματα ή άδεια χρήσης επί του ιστοτόπου και/ή του περιεχομένου του πέραν του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης του ιστοτόπου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και του δικαιώματος λήψης περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Με την εξαίρεση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταγλώττιση, αντίστροφη μεταγλώττιση, ανακατασκευή ή αποσυμπίληση, διανομή, δημοσίευση, ανάρτηση, εκτέλεση, τροποποίηση, μεταφόρτωση για τη δημιουργία παράγωγου έργου, μετάδοση ή άλλως πώς εκμετάλλευση οποιουδήποτε τμήματος του ιστοτόπου μας. Η λήψη περιεχομένου επιτρέπεται από εμάς μόνο υπό την προϋπόθεση ότι:

πραγματοποιείτε μόνο ένα έντυπο αντίγραφο της εν λόγω λήψης και δεν πραγματοποιείτε κανένα άλλο αντίγραφο του εν λόγω έντυπου αντιγράφου, πραγματοποιείτε μόνο προσωπική, μη εμπορική χρήση της εν λόγω λήψης και/ή του έντυπου αντιγράφου, διατηρείτε επί της εν λόγω λήψης και/ή του εν λόγω έντυπου αντιγράφου όλες τις σημάνσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συνεχίζετε να δεσμεύεστε υπό τους όρους των εν λόγω σημάνσεων και προειδοποιήσεων.

επιπλέον, απαγορεύεται η διάθεση προς πώληση ή η πώληση ή η διανομή με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκπομπής ή της διανομής μέσω δικτύου υπολογιστών) του περιεχομένου ή μέρους αυτού. Απαγορεύεται η διάθεση πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστοτόπου ως μέρος άλλου ιστοτόπου, είτε μέσω της ανάρτησης υπερσυνδέσμου στο διαδίκτυο ή άλλως πώς. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου μας και των πληροφοριών που αυτός περιέχει για την κατασκευή βάσης δεδομένων πάσης φύσεως και η (εν όλω ή εν μέρει) αποθήκευση του ιστοτόπου μας σε βάσεις δεδομένων προσβάσιμες από εσάς ή άλλο τρίτο μέρος, καθώς και η διάθεση οποιασδήποτε διαδικτυακής βάσης δεδομένων που εμπεριέχει το σύνολο ή μέρος του ιστοτόπου μας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιλαμβάνει δυνατότητες που να επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν σε φόρουμ συζητήσεων, να αναρτούν αξιολογήσεις ή να υποβάλλουν προτάσεις ή ιδέες (εφεξής η «υποβολή περιεχομένου»). Υποβάλλοντας περιεχόμενο, συμφωνείτε στα εξής:

Εγγυάστε (ή δεσμεύεστε) ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή, στην περίπτωση που είστε κάτω των 18, ότι έχετε τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας για την υποβολή περιεχομένου.

Το σύνολο των αναρτήσεων ή του περιεχομένου που υποβάλλετε πρέπει να είναι νόμιμο, αξιοπρεπές, ακριβές και χρηστό.

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η υποβολή πάσης φύσεως δόλιου, προσβλητικού, υβριστικού, άσεμνου, που συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητας, ρητορική μίσους, βίαιο, απειλητικό, παραπλανητικό, που δημιουργεί διακρίσεις, δυσφημιστικό, που παραβιάζει δικαιώματα του δημιουργού, εμπορικά σήματα, σχέδια, ευρεσιτεχνίες ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία ή εμπιστευτικές πληροφορίες ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παράνομο περιεχόμενο (ή σκοπούμενο ή ευλόγως θεωρούμενο παράνομο περιεχόμενο).

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η υποβολή πάσης φύσεως περιεχομένου που υποκινεί την ή συμβάλλει στην πραγματοποίηση παράνομων ή αθέμιτων δραστηριοτήτων, όπως, ενδεικτικά, απάτη, εγκληματική δραστηριότητα, αθέμιτη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραβίαση δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, σχεδίων, ευρεσιτεχνιών ή λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτη χρήση ή κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, παραβίαση ιδιωτικότητας ή αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων.

Απαγορεύεται η χρήση ψευδών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ψευδών στοιχείων, η αντιποίηση ταυτότητας άλλου προσώπου, εταιρείας ή οργανισμού, η ψευδής παρουσίαση ταυτότητας ή ο ρητός ή σιωπηρός ισχυρισμός μη υφιστάμενης στην πραγματικότητα συσχέτισης ή εκπροσώπησης.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου μας για σκοπούς αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας, μετάδοση ιών ή άλλη αθέμιτη χρήση υπολογιστή ή μη εξουσιοδοτημένη επικοινωνία.

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή υποβολή περιεχομένου για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η εκ μέρους σας ανάρτηση ή μεταφόρτωση διαφημίσεων ή εμπορικής ή κερδοσκοπικής φύσεως υλικού στον ιστότοπό μας.

Αναρτώντας ή υποβάλλοντας περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι:

Το περιεχόμενο που υποβάλλετε δεν είναι εμπιστευτικό και δεν υπόκειται σε δικαιώματα ιδιοκτησίας και έχετε δικαίωμα να το αναρτήσετε ή να το υποβάλετε. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί κάθε περιεχομένου που υποβάλλετε. Δεσμεύεστε ότι είστε ο πραγματικός κύριος του περιεχομένου.

Εμείς και οι συνδεδεμένες μας εταιρείες διατηρούμε το διαρκές, μη αποκλειστικό, μη υποκείμενο στην υποχρέωση καταβολής αμοιβών χρήσης, παγκόσμιο, επιδεκτικό σε περαιτέρω εκχώρηση, δικαίωμα δημοσίευσης, χρήσης, αντιγραφής, προσαρμογής, διανομής, κοινοποίησης και δημιουργίας παράγωγων έργων που υποβάλλετε καθώς και το δικαίωμα προβολής του περιεχομένου που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο γνωστό επί του παρόντος ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον, κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουμε ως πηγή του περιεχομένου εφόσον έτσι επιλέξουμε (χωρίς να υποχρεούμαστε να το πράξουμε) και με την υποβολή του περιεχομένου παραιτείστε αμετάκλητα από το δικαίωμα να ταυτοποιηθείτε ως δημιουργός του περιεχομένου και από το δικαίωμα να προβάλετε ένσταση σε τυχόν αποκλίνουσα μεταχείρισή του.

Υποχρεούστε να υπογράψετε τα έγγραφα και να εκτελέσετε τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το παρόν άρθρο.

Διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν έχουμε την υποχρέωση) να παρακολουθούμε τις υπηρεσίες αλληλεπίδρασης και να διαγράφουμε χωρίς ειδοποίηση περιεχόμενο το οποίο, κατά τη γνώμη μας, δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος ή είναι με άλλον τρόπο ακατάλληλο. Περιεχόμενο που δεν αφαιρούμε δεν θεωρείται ότι προσυπογράφεται ή εγκρίνεται από εμάς, και ουδεμία ευθύνη δεν φέρουμε για υλικό που αναρτάται ή μεταφορτώνεται στον ιστότοπό μας από εσάς ή άλλον χρήστη. Για οποιοδήποτε παράπονο ή προβληματισμό που τυχόν έχετε σχετικά με οποιοδήποτε υλικό που αναρτάται στον ιστότοπό μας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν έχουμε την υποχρέωση) να κοινοποιήσουμε την ταυτότητά σας στις αρχές επιβολής του νόμου και σε κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι υλικό που αναρτάται ή μεταφορτώνεται από εσάς είναι δυσφημιστικό ή συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικότητας ή άλλων δικαιωμάτων τους.

Συμφωνείτε να μας αποζημιώνετε πλήρως για κάθε απώλεια, ευθύνη προς αποζημίωση, ζημία, κόστος ή δαπάνη που εγείρεται εις βάρος μας ή μας επιβαρύνει ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας ανάρτησης ή υποβολής υλικού κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.

 

ΙΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΑΘΕΜΙΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας είναι ασφαλής και απαλλαγμένος από ιούς και λοιπό κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό (εφεξής «ιοί») δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι έτσι. Σας συνιστούμε να προστατεύετε τον υπολογιστή σας με τακτικά ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και με τη χρήση τοίχου προστασίας, και να πραγματοποιείτε πλήρη αποσύνδεση από τον ιστότοπο όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη χρήση του από κοινόχρηστο υπολογιστή.

Απαγορεύεται η εις γνώση σας εισαγωγή ιών στον ιστότοπό μας, ή η χρήση του ιστοτόπου μας ή του περιεχομένου του για οποιονδήποτε μη σύννομο σκοπό. Απαγορεύεται να επιχειρείτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο ο ιστότοπός μας είναι αποθηκευμένος, σε υπολογιστή ή σε βάση δεδομένων που συνδέεται στον ιστότοπό μας. Απαγορεύεται η εκ μέρους σας επίθεση στον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσιών ή διάχυτης επίθεσης άρνησης υπηρεσιών καθώς και η προσπάθεια χρησιμοποίησής του κατά τέτοιον τρόπο.

Η παράβαση του παρόντος άρθρου (μη συμμόρφωση με αυτό) ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον Νόμο περί αθέμιτης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 1990 του ΗΒ (Computer Misuse Act 1990). Θα αναφέρουμε κάθε τέτοια παράβαση στις οικείες διωκτικές αρχές και θα συνεργαστούμε με αυτές μεταξύ άλλων και κοινοποιώντας την ταυτότητά σας σε αυτές.

 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος δεν αποκλείουν την ευθύνη μας (εφόσον συντρέχει περίπτωση) απέναντί σας για:

σωματικές βλάβες ή θάνατο από δική μας αμέλεια,

απάτη

και για οποιονδήποτε λόγο ως προς τον οποίο θα ήταν παράνομο να αποκλείσουμε ή να επιχειρήσουμε να αποκλείσουμε την ευθύνη μας.

Ευθυνόμαστε απέναντί σας μόνο για ζημίες τις οποίες υφίστασθε ως αποτέλεσμα δικής μας αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος. Δεν ευθυνόμαστε απέναντί σας για τυχόν ζημίες που τυχόν υφίστασθε εφόσον δεν αποτελούν προβλεπόμενη συνέπεια της εκ μέρους μας παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, για παράδειγμα εφόσον εσείς και εμείς δεν ήταν δυνατόν να είχαμε προβλέψει τις εν λόγω ζημίες πριν ή κατά την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας. Η ευθύνη μας απέναντί σας σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει επιχειρηματικές ζημίες τις οποίες ενδεχομένως υποστείτε, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφυγόντων κερδών ή διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Αναγνωρίζετε ότι η εκ μέρους σας χρήση του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου αυτού, πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Στην περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι με τον ιστότοπό μας, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ή με οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού, το μοναδικό διορθωτικό μέσο που έχετε στη διάθεσή σας είναι η διακοπή της χρήσης του ιστοτόπου.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη εμάς, τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους και τους προστηθέντες μας, από και έναντι κάθε αξίωσης, αγωγής, απαίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας που κινείται κατά οποιουδήποτε από εμάς, εφόσον η εν λόγω αξίωση, μήνυση, αγωγή ή άλλη νομική διαδικασία που κινείται κατά ημών, των εργαζομένων, εκπροσώπων, προμηθευτών ή προστηθέντων μας, βασίζεται σε ή εγείρεται από ή σε σχέση με:

την εκ μέρους σας χρήση του ιστοτόπου,

οποιαδήποτε εκ μέρους σας αθέτηση των Όρων,

ισχυρισμό ότι η εκ μέρους σας χρήση του παρόντος ιστοτόπου παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ή οποιοδήποτε δικαίωμα προσωπικότητας ή δημοσιότητας, ή

είναι συκοφαντική ή δυσφημιστική, ή άλλως πώς οδηγεί σε βλάβη ή ζημία τρίτων,

διαγραφές, προσθήκες, εισαγωγές, τροποποιήσεις, ή πάσης φύσεως μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστοτόπου από εσάς, ή

παραπλανητική δήλωση ή αθέτηση δήλωσης ή δέσμευσης που έχετε πραγματοποιήσει βάσει των προβλεπόμενων στο παρόν.

Στο παρόν άρθρο των Όρων κάθε αναφορά στην εκ μέρους σας χρήση του ιστοτόπου θεωρείται ότι περιλαμβάνει την χρήση από τρίτο μέρος εφόσον το εν λόγω τρίτο μέρος πραγματοποιεί είσοδο στον ιστότοπο με τη χρήση του υπολογιστή σας.

Συμφωνείτε να καταβάλετε σε εμάς, στους εργαζομένους, στους εκπροσώπους και στους προστηθέντες μας, κάθε κόστος, ζημία και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών εξόδων) που επιδικάζονται κατά ημών ή άλλως πώς επιβαρύνουν εμάς και που σχετίζονται με ή εγείρονται από κάθε σχετική αξίωση, μήνυση ή αγωγή τρίτου μέρους ή άλλη νομική διαδικασία που αποδίδεται στη σχετική αξίωση του εν λόγω τρίτου μέρους.

 

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο ιστότοπός μας και το περιεχόμενό του παρέχεται «ως έχει» και αποκλείει την εκχώρηση πάσης φύσεως εγγύησης, ρητής ή σιωπηρής, στον μέγιστο δυνατό βαθμό που το επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εγγυήσεων κυριότητας, εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, και μη παραβίασης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή λοιπών δικαιωμάτων τρίτων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για λειτουργίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπο και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς την αδιάλειπτη ή ελεύθερη σφαλμάτων λειτουργία του ιστοτόπου ή για τη διόρθωση τυχόν ελαττωμάτων. Σημειώστε ότι ορισμένες έννομες τάξεις δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό σιωπηρών εγγυήσεων και επομένως μέρος ή και το σύνολο των ως άνω εξαιρέσεων ενδέχεται να μην τυγχάνει εφαρμογής στη δική σας περίπτωση.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος είναι συμβατός με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας ή ότι ο ιστότοπος ή ο διακομιστής του είναι απαλλαγμένος από σφάλματα, ιούς, κακόβουλο λογισμικό τύπου «worm» ή τύπου «Δούρειου Ίππου» και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα των εν λόγω ζημιογόνων χαρακτηριστικών.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των τηλεφωνικών γραμμών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Οι παρόντες Όροι δεν θίγουν τα κατοχυρωμένα ή νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δεν σας εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι συμβατός με το σύνολο ή μέρος του υλισμικού και λογισμικού που ενδεχομένως χρησιμοποιείτε. Δεν σας εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή (και χωρίς προειδοποίηση) για σκοπούς επιδιόρθωσης, συντήρησης, ενημέρωσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος του ιστοτόπου μας στους χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στον ιστότοπό μας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση που το σύνολο ή μέρος του ιστοτόπου μας καθίσταται μη διαθέσιμο ή μη προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΜΑΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και ενδιαφέροντος. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες, δεν φέρουμε, ωστόσο, καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες στις πληροφορίες αυτές. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να βασίζεστε στις εν λόγω πληροφορίες, και σας συνιστούμε να ζητείτε περεταίρω συμβουλές ή καθοδήγηση προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών που περιέχει ο ιστότοπός μας. Η ευθύνη μας απέναντί σας όπως επεξηγείται ανωτέρω δεν θίγεται από την παρούσα διάταξη.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ενδέχεται να αναρτούμε συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους οι οποίοι δεν υπάγονται στον έλεγχό μας. Όταν το κάνουμε αυτό, θα προσπαθήσουμε να το καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο σαφές ότι απομακρύνεστε από τον ιστότοπό μας. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τους εν λόγω ιστοτόπους. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγξετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου επισκέπτεστε προτού τον χρησιμοποιήσετε ή προτού παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν είναι δυνατόν να συνδεθείτε στον ιστότοπό σας από άλλον ιστότοπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ

Με την εκ μέρους σας παράβαση (μη συμμόρφωση) των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, χάνετε το δικαίωμα χρήσης του ιστοτόπου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κινήσουμε νομική διαδικασία εναντίον σας για την αποκατάσταση κάθε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, κόστους ή δαπάνης που υφιστάμεθα ή που μας επιβαρύνει ως συνέπεια της εκ μέρους σας παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, καθώς και το δικαίωμα να επιβάλουμε κάθε δικαίωμα ή μέσο προστασίας προβλέπει ο νόμος.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Είτε εσείς είτε εμείς έχουμε αμφότεροι το δικαίωμα να προβούμε στην καταγγελία των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος με ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση που καταγγείλουμε εμείς τους παρόντες όρους, θα σας αποστείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας παρείχατε κατά την εγγραφή σας και η καταγγελία θεωρείται ότι σας έχει κοινοποιηθεί εντός μίας ώρας από την αποστολή του μηνύματος. Η καταγγελία έχει ισχύ από εκείνη τη στιγμή. Αναλαμβάνετε οι ίδιοι την ευθύνη να μας κοινοποιείτε τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα συμφωνία όρων χρήσης με επιστολή την οποία αποστέλλετε στη διεύθυνση PZ Cussons (UK) Ltd, Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG. Με την επέλευση της καταγγελίας, καταστρέφετε όλο το περιεχόμενο και τυχόν αντίγραφα του περιεχομένου που έχετε αποκτήσει από τον ιστότοπό μας.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κανένα στοιχείο που περιέχει ο ιστότοπός μας δεν συνιστά, ούτε ερμηνεύεται ότι συνιστά, προσφορά σύναψης συμβατικής σχέσης με εσάς ή με τρίτους, πέραν της παρούσας συμφωνίας όρων και προϋποθέσεων η οποία διέπει τη μεταξύ μας σχέση αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση του ιστοτόπου μας. Στην περίπτωση που συνομολογήσετε σύμβαση με τρίτο μέρος που κατονομάζεται ή αναφέρεται στον ιστότοπό μας, αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι είστε ικανοποιημένοι με τους όρους της εν λόγω σύμβασης και να ζητήσετε νομική συμβουλή εφόσον είναι απαραίτητο.

 

ΟΙΚΕΙΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε πρόσωπα υπαγόμενα σε οποιαδήποτε έννομη τάξη στην οποία για οποιονδήποτε λόγο η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα του ιστοτόπου είναι απαγορευμένη. Τα πρόσωπα αναφορικά με τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής σχετικές απαγορεύσεις δεν πρέπει να εισέρχονται στον ιστότοπο. Δεν δηλώνουμε ότι ο ιστότοπός μας ή το περιεχόμενο αυτού είναι κατάλληλα προς χρήση ή ότι η χρήση τους επιτρέπονται από την οικεία νομοθεσία κάθε έννομης τάξης. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στον ιστότοπό μας το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία ή τους ισχύοντες κανονισμούς του τόπου τους. Σε περίπτωση αμφιβολιών αναζητήστε νομική συμβουλή.

 

ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλίας και κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτούς υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αγγλίας και Ουαλίας.

 

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ

Πραγματοποιούμε τις δοκιμές σε εμάς τους ίδιους. Γιατί;  Γιατί είμαστε κατά των δοκιμών σε ζώα και, όπως και άλλοι, δεν πραγματοποιούμε δοκιμές σε ζώα και δεν αναθέτουμε σε τρίτα μέρη τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα για λογαριασμό μας.

Από τον Μάρτιο 2013, οι δοκιμές καλλυντικών συστατικών ή προϊόντων σε ζώα είναι παράνομες στην ΕΕ. Τα προϊόντα Original Source υποστηρίζουν τη θέση της ΕΕ για την απαγόρευση των δοκιμών καλλυντικών προϊόντων και συστατικών, και χαιρετίζουμε τις θετικές ενέργειες που πραγματοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Tested on us

We test on us. Why?  Because we are against animal testing and like others, we do not test on animals and nor do we have any testing conducted by 3rd parties on our behalf.

Since March 2013, it has been illegal in the EU to test cosmetic ingredients or products on animals. The Original Source brand supports the position the EU have taken to ban the testing of cosmetic products and ingredients, we also welcome the positive moves being taken by other regulatory bodies in China, India, USA and elsewhere to eradicate the use of animals in the testing of cosmetics globally.

Vegan

We know you care about animals, the environment and your health. Here at Original Source, we are proud to carry the Vegan trademark on our bottles.  

At a glance, where you see this trademark, you know that we, like others, do not test on animals and nor do we have any testing conducted by 3rd parties on our behalf and that each Original Source product contains no animal ingredients. 

 

 

 

 

Back to top